Development & Outreach Intern

  • Added Date: Monday, 25 September 2023
  • Deadline Date: Sunday, 15 October 2023
7 Steps to get a job in the United Nations

Development & Outreach Intern

Application Deadline: 15 October 2023

Human Rights Watch (HRW) is seeking an intern for the Development and Outreach Department for the Stockholm office. The internship is full-time and will be for 20 weeks, starting in the middle of January 2024. The internship is unpaid, and interns must be enrolled university students for the entire duration of the internship.

This internship suits those who are interested in gaining experience from a global human rights organization, within a national country office. The intern will gain experience and skills from a broad range of human rights activities, including outreach, communication, fundraising, and events. HRW interns have unique opportunities to attend lectures, trainings, professional development workshops, special events relating to human rights, and network with other HRW interns, volunteers, and employees. As an HRW intern, you will be able to use the skills and knowledge you have acquired during your studies and apply these in a professional environment. HRW’s Stockholm team sits at Norrsken House, the largest hub for impact organisations in the Nordics, located in central Stockholm.

Some of the main tasks include (but are not limited to):

Helping develop content for social media, to increase impact and grow HRW’s social media presence; Supporting the development of the HRW network of artists (Creators Society) and the network for younger supporters (Next Generation); Supporting the team by planning, organizing and evaluating events. During the spring a lot of our focus will lie on our annual fundraising dinner Voices for Justice; Helping create content and strategy for fundraising activities; and Assisting in outreach campaigns and events, aiming at promoting Human Rights Watch and mobilizing the human rights community in Sweden.

Qualifications: Interns in Sweden must be an enrolled student for the duration of their internship term. Coursework in a relevant area, such as human rights, media, communications, law, political science, or global studies is preferred. Applicants should be well-organized, creative, flexible, and detail- oriented with excellent time management skills. Experience with collaborating within a team is desirable. Internet research skills and familiarity with MS Office programs, such as Word and Excel, are essential. The ideal candidate will have excellent written and oral communication skills in Swedish and English and a demonstrated interest in communication, fundraising, global affairs, and human rights. Experience from working with events is desirable.

How to Apply: Please apply immediately by visiting our online job portal at: https://careers.hrw.org and attaching a CV and letter of interest. Your application can be written in English or Swedish. No calls or email inquiries, please. Only complete applications will be reviewed. Due to the large number of applications, only shortlisted candidates will be contacted further. If you are experiencing technical difficulties with your application submission, please email internships@hrw.org. Due to the large response, application submissions via email will not be accepted and inquiries regarding the status of applications will go unanswered.

Human Rights Watch is strong because it is diverse. We actively seek a diverse applicant pool and encourage candidates of all backgrounds to apply. Human Rights Watch does not discriminate on the basis of disability, age, gender identity and expression, national origin, race and ethnicity, religious beliefs, sexual orientation, or criminal record. We welcome all kinds of diversity. Our employees include people who are parents and nonparents, the self-taught and university educated, and from a wide span of socio-economic backgrounds and perspectives on the world. Human Rights Watch is an equal opportunity employer.

Human Rights Watch is an international human rights organization that monitors and advocates. It is known for its in-depth investigations, its incisive and timely reporting, its innovative and high-profile advocacy campaigns, and its success in changing the human rights-related policies and practices of influential governments and international institutions.

Praktikant, Development and Outreach

Human Rights Watch (HRW) söker en praktikant med fokus på insamling och kommunikation vårt Stockholmskontor. Praktiken löper på heltid under 20 veckor och börjar i mitten av januari 2024. Praktiken är oavlönad och du måste vara en inskriven student på ett universitet under hela praktikperioden.

Denna praktik passar dig som är intresserad av att utveckla din erfarenhet inom en global människorättsorganisation på lokal nivå. Som praktikant kommer du att få möjlighet att delta i ett brett spektrum av aktiviteter kopplade till mänskliga rättigheter, inklusive insamling, kommunikation och events. HRW:s praktikanter har även flera möjligheter att delta i föreläsningar, utbildningar, workshops för professionell utveckling, särskilda evenemang som rör mänskliga rättigheter samt nätverka med andra praktikanter, volontärer och anställda inom HRW. Som HRW-praktikant kommer du att kunna använda de färdigheter som du har förvärvat under dina studier och tillämpa dem i en professionell miljö. HRW:s Stockholmsteam sitter på Norrsken House, som är nordens störta hub för impact-organisationer, beläget i centrala Stockholm.

Några av de huvudsakliga uppgifterna inkluderar (men är ej begränsade till):

Hjälpa till med att ta fram och utveckla innehåll för HRW:s digitala kanaler, så som sociala medier, nyhetsbrev och webb, Stödja utvecklingen av HRW:s nätverk för kretörer (Creators Society) och nätverket för yngre supportrar (Next Generation), Stödja teamet genom att planera, organisera och utvärdera evenemang, Under våren kommer mycket fokus att ligga på vår årliga insamlingsmiddag Voices for Justice, Hjälpa till att skapa innehåll och strategier för insamlingsaktiviteter, och Hjälpa till med utåtriktade kampanjer och evenemang som syftar till att marknadsföra Human Rights Watch och mobilisera engagemang för mänskliga rättigheter i Sverige.

Kvalifikationer: Som praktikant måste du vara inskriven på ett universitet under hela praktiken och helst inom ett relevant område, som t.ex. juridik, mänskliga rättigheter, statsvetenskap, globala studier, media och kommunikation. En god kandidat är organiserad, kreativ, flexibel och detaljorienterad. Erfarenhet av att samarbeta i ett team är önskvärt. Det är viktigt att du har goda kunskaper och erfarenheter av MS Office-programmen Word och Excel. Vi ser även att du tycker om att skriva och har god förmåga att uttrycka dig i skriftlig och muntlig kommunikation på både svenska och engelska, samt har ett visat intresse för mänskliga rättigheter, globala frågor och kommunikation. Erfarenhet av att arbeta med event är meriterande.

Hur du ansöker: Ansök omgående genom att besöka vår jobbportal på https://careers.hrw.org och bifoga ditt CV och personliga brev. Din ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Vi tar ej emot förfrågningar över samtal eller e-mail. Endast fullständiga ansökningar kommer att granskas. På grund av det stora antalet ansökningar kommer endast de kandidater som blir kallade till intervju kommer att kontaktas.

Om du har tekniska problem med din ansökan kan du skicka ett mail till internships@hrw.org. På grund av det stora antalet ansökningar kommer ansökningar via e-mail inte att accepteras och förfrågningar om ansökningarnas status kommer ej kunna besvaras.

Human Rights Watch är starkt på grund av vår mångfald. Vi strävar aktivt efter en mångfald av sökande och uppmuntrar kandidater med alla bakgrunder att söka. Human Rights Watch diskriminerar inte på grund av funktionshinder, ålder, könsidentitet, nationellt ursprung, etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller brottsregister. Vi välkomnar alla typer av mångfald. Bland våra anställda finns människor som är föräldrar och icke-föräldrar, självlärda och universitetsutbildade, och från ett brett spektrum av socioekonomiska bakgrunder och perspektiv på världen. Human Rights Watch är en arbetsgivare med och för lika möjligheter.

Human Rights Watch är en internationell människorättsorganisation som övervakar och förespråkar mänskliga rättigheter. Organisationen är känd för sina djupgående undersökningar, sin skarpa och aktuella rapportering, sina innovativa och högprofilerade påverkanskampanjer och sin framgång när det gäller att förändra inflytelserika regeringars och internationella institutioners politik och praxis i frågor gällande mänskliga rättigheter.

This vacancy is archived.

Recommended for you