Organization: Kvinna Till Kvinna

Kvinna Till Kvinna Jobs

Head of Security, Stockholm
Organization: Kvinna Till Kvinna
Added: Monday, 11 March 2019
Deadline: Monday, 25 March 2019
TERMS OF REFERENCE: ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF EU’S GENDER ACTION PLAN II (2016-2020) IN JORDAN, LEBANON AND IRAQ
Organization: Kvinna Till Kvinna
Added: Wednesday, 06 March 2019
Deadline: Wednesday, 27 March 2019